Quality management

Bureau Q-trans begeleidt organisaties bij de ontwikkeling en de invoering van bedrijfsvoeringsystemen gericht op integrale kwaliteit. Hierbij bieden we onze opdrachtgevers een unieke combinatie van bouwen en een adequate overdracht van kennis en kunde. Door het opstellen van een bedrijfsvoeringsysteem (of een onderdeel ervan) is een organisatie in staat om aantoonbaar en structureel kwaliteit te leveren.