De weg naar certificering

In 6 stappen begeleiden we jouw organisatie naar de gewenste certificering

Fase I

Inventarisatiefase

Voordat we écht aan de slag gaan, inventariseren we de huidige werkmethoden. Bovendien besteden we in deze fase veel aandacht aan het introduceren van het project bij de medewerkers en andere betrokkenen. We realiseren ons maar al te goed dat het belangrijk is om medewerkers betrokken te houden, wanneer je mogelijk werkmethoden en -processen gaat veranderen.

Fase II

Opstartfase

Binnen de organisatie zelf wordt een kwaliteitsmanager aangesteld. Met die persoon gaan wij intensief samenwerken. In de opstartfase maken we onder andere een projectplan met een tijdslijn en analyseren we de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijzen.

Fase III

Ontwikkelingsfase

We maken een nieuw functioneel ontwerp en bepalen welke procedures daarbij horen. Bovendien maken we alle bijbehorende handboeken, processchema’s en werkdocumenten voor je. Zo weet je zeker dat alles klopt en bespaar je bovendien veel tijd.

Fase IV

Inwerkfase

Alle betrokkenen verklaren de werkdocumenten en procedures te hebben begrepen. Eventueel kunnen we hierbij ondersteuning leveren in de vorm van maatwerk trainingen (zie ook: link naar trainingen). Na deze fase werkt iedereen volgens de nieuwe procedures.

Fase V

Revisiefase

Eén van onze specialisten verzorgt de interne auditing en stelt daarvan de rapportage op. Samen met het management vindt een beoordeling van het kwaliteitssysteem plaats en stellen we het beoordelingsrapport op.

Fase VI

Certificeringsfase (optioneel)

Eventueel kan nog een zesde fase toegevoegd worden, waarin we ook de certificering verzorgen. Kijk hiervoor ook naar Certificering.

“Door de pragmatische aanpak van Qtrans hebben we onze eigen werkwijze kunnen aanhouden.”

De weg naar certificering start hier

Wil je meer weten hoe we je kunnen helpen bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem of heb je een andere vraag voor ons? Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag!