GDP-certificering

Het behoud van productveiligheid en -kwaliteit tijdens distributie is van cruciaal belang in de farmaceutische industrie.

Neem contact met ons op

De GDP-certificering voor farmaceutica:

De GDP-certificering toont aan dat goede distributiepraktijken en kwaliteit bij elk aspect van uw service belangrijk voor u zijn. Good Distribution Practices (GDP) is een kwaliteitssysteem voor opslagplaatsen en distributiecentra voor medicijnen.

GDP is gebaseerd op Europese wetgeving: Richtlijn 2001/83/EG Europese Gemeenschap betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Wij moeten in Nederland voldoen aan deze Europese richtlijn, en in de Nederlandse Geneesmiddelenwet staat ook een verwijzing naar GDP.

De richtsnoeren 2013/C 343/01 inzake goede distributiepraktijken (GDP) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is een Europese norm die eisen stelt aan de logistiek van geneesmiddelen, en die bijdraagt aan de garanties dat de geneesmiddelen die patiënten gebruiken van goede kwaliteit zijn.

Zekerheid voor medewerkers en partners

Risicobeperking door bewustwording

Altijd up to date door jaarlijkse toetsing

Voordelen van een GDP-certificering

Een geldig GDP-certificaat toont aan dat uw organisatie waarde hecht aan kwaliteit in elk aspect van uw service en dat het belangrijk voor u is een essentieel onderdeel van de productieketen van de gezondheidszorg te zijn.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg) inspecteert de naleving van GDP en geeft een certificaat als de locatie voldoet aan de GDP-eisen.

Voor transport, distributie en crossdock activiteiten is het mogelijk om een GDP certificering aan te vragen.

De weg naar GDP-certificering

Voor ieder project hebben we een soortgelijke werkwijze en begeleiden we het project in 5 fasen:

Na de revisiefase is er optioneel een fase 6 waarbij we begeleiden bij het certificeringstraject.

Iedere fase kent een aantal cruciale elementen, zo werken we samen aan zaken als het inventariseren van de gevaren en risico’s in de werkomgeving, opzetten van het QMS, en controle door middel van interne audits en de management review.

Laten we samenwerken!

We helpen je graag bij het opzetten van jouw kwaliteitsmanagementsysteem en het behalen van je GDP certificaat.

“Qtrans zorgt voor een fijne begeleiding in het behalen van onze GDP-certificaten”

Meer informatie over kwaliteit managementsystemen?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.