ABA-afdeling Truck & Trailer
Patricia de Wilde is door BOVAG ingehuurd voor de oprichting van een afdeling waar niet aan een merk gebonden reparateurs van trucks en trailers onderdak kunnen vinden.

“Veel van deze bedrijven waren al lid van BOVAG maar zijn bij de grote herstructurering van de organisatie in 1994 tussen de wal en het schip geraakt”, zegt organisatieadviseur Patricia de Wilde. “Vanwege hun merkonafhankelijke positie pasten ze niet binnen de Truck Dealer Associatie TDA. Ze bleven dus lid van de afdeling ABA. Die bestaat vooral uit universele personenautobedrijven, waardoor de bedrijfswagenreparateurs binnen die afdeling toch wel een beetje een ‘fremdkörper’ waren. Op verzoek van enkele van die universele bedrijfswagenreparateurs zijn we een paar maanden geleden serieus begonnen met de aanzet voor de oprichting van een ABA-afdeling Truck en Trailer.” BOVAG wilde het project niet bij een bestaande functionaris binnen de organisatie onderbrengen. Door voor één dag per week Patricia de Wilde in te huren verzekerde men zich van voldoende aandacht en van iemand die ‘de kar trekt’ en bovendien de bedrijfstak kent. Patricia de Wilde runt een organisatieadviesbureau dat regelmatig in de sectoren van het wegtransport en de logistiek actief is. Praktijkervaring deed ze op als directielid van het ouderlijk transportbedrijf De Wilde Transport BV uit Bleiswijk.

Patricia de Wilde: “Ik heb in eerste instantie vijf bedrijven uit de doelgroep benaderd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Met de directies van deze uit diverse delen van Nederland afkomstige bedrijven heb ik gesprekken gevoerd om duidelijk te krijgen wat men vindt dat een eventuele nieuwe brancheorganisatie op dit gebied voor de leden zou moeten doen. In alle gevallen reageerde men positief en enthousiast. Er blijkt wel degelijk behoefte te zijn aan informatie op diverse gebieden. Ook is er interesse iets te doen aan verbetering van het imago en aan de bekendheid van het fenomeen ‘onafhankelijke reparateur’. Binnen BOVAG is veel van die informatie en veel know-how op deze gebieden aanwezig.” Op dit moment maakt De Wilde twee keer per maand een e-mailnieuwsbrief. Verder is ze bezig met het opschonen van de bestaande ledenlijst. Hoeveel van de rond 65 bedrijven die daar op staan in aanmerking komen voor lidmaatschap of daar interesse in tonen, kan De Wilde op dit moment niet zeggen. Wel vermoedt ze dat het potentieel in Nederland groter is. Een belangrijke mijlpaal is verder de eerste ledenvergadering van de nieuwe afdeling op 28 november. De Wilde: “Op die bijeenkomst hopen we verdere stappen te ondernemen, zoals het kiezen van een bestuur en het maken van een jaarplan voor 2007. Op 1 januari 2007 hopen we dan definitief van start te gaan.”

Groeiende groep

Hoeveel universele truck- en trailerreparateurs er in ons land precies zijn, is niet bekend, omdat er geen officiële registratie van bestaat. De grootste groep zijn de trailerreparateurs en –handelaren met een eigen werkplaats. Verder zijn er diverse verhuurbedrijven met een eigen werkplaats. Een derde categorie zijn de verzelfstandigde werkplaatsen van transportbedrijven of gemeentelijke overheidsdiensten. Tenslotte is er dan nog een kleine groep truckdealers die afscheid heeft genomen van een truckmerk.

ABA Truck & Trailer-bijeenkomst op 28 november

BOVAG/ABA heeft sinds kort een eigen subafdeling voor de onafhankelijke truckbedrijven, ABA Truck & Trailer. Sinds half september is er een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van producten en diensten. Uiteraard is er ook aandacht voor werving van nieuwe leden. Op 28 november vindt de eerste ABA Truck & Trailer-ledenbijeenkomst plaats bij Innovam, Structuurbaan 2 te Nieuwegein, aanvang 16.00 uur. Hierin veel aandacht voor technische noviteiten en uiteraard het activiteitenprogramma voor 2007. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via patriciadewilde@bovag.nl. U ontvangt dan een uitnodiging en een programma.

Download deze case

 

Published On: maart 31st, 2018 / Categorieën: cases /

Deel dit artikel