Aldo en Mary Beets zijn na een aarzelende start als eigenaar van een logistiek bedrijf op stoom gekomen. Op 1 april vorig jaar namen zij de onderneming bedrijf van pa Piet over. Hoe houd je
een bedrijf dan op koers? Broer en zus schakelden externe specialisten in, die voor houvast en structuur zorgden. Beets BV is gespecialiseerd in nationaal en internationaal bulktransport, houtvervoer, stukgoed, containervervoer en op- en overslag (handling van goederen, het ompakken van losse en poedervormige producten naar allerlei verschillende verpakkingen). Beets is meer dan vijftien jaar ISO- en vijf jaar GMP+ gecertificeerd. Vorig jaar april trad vader Piet Beets terug. Zoon Aldo en dochter Mary draaiden al geruime tijd mee en kenden het bedrijf dus niet alleen van huis uit, maar ook in professionele zin. Beiden waren overigens welbewust hun loopbaan gestart in andere organisaties. “Belangrijk om te weten wat er in de wereld speelt,” vinden zij eensgezind. Aldo werkt inmiddels ruim twaalf voor het familiebedrijf en Mary sinds twee jaar.

Vaart in het proces
Broer en zus stonden niet afwijzend tegenover het idee om het stuur van vader over te nemen, maar voelden beiden ook enige terughoudendheid. “We vroegen ons af of we er wel toe in staat waren, zeker gezien het feit dat er steeds scherpere kwaliteitseisen worden gesteld aan de transportbranche,” stelt Aldo nuchter. Juist doordat je gewend bent familiair met elkaar samen te werken, ligt het gevaar op de loer dat formele en zakelijke aspecten niet altijd officieel besproken worden en daardoor niet bij iedereen bekend zijn. Een periodiek overleg – liefst met professionele externe ondersteuning – biedt houvast en structuur.

Eind 2005 nam Syntens-adviseur Ger Roessink contact op met Beets. Met de oorspronkelijke insteek – automatisering – op het netvlies, draaide dit kennismakingsgesprek onder meer om de
overwegingen van de ondernemer om al dan niet boordcomputers aan te schaffen voor het wagenpark. Ger Roessink startte vanuit Syntens een voorafgaand onderzoek naar nut en haalbaarheid van deze beoogde investering. Maar al snel bleek dat er veel meer actuele vragen speelden binnen het bedrijf. Om Aldo en Mary te coachen, schakelde Roessink vervolgens Q-trans in, een adviesbureau in de mobiliteitssector. Patricia de Wilde van Q-trans was regelmatig aanwezig bij de periodieke managementteamgesprekken tussen vader, moeder, dochter en zoon Beets. Inmiddels zetten ze deze MT-gesprekken zelfstandig voort. Roessink. “In principe hebben Aldo en Mary het roer nu overgenomen. Daardoor zijn zij op een geheel nieuwe wijze in het bedrijfsproces betrokken. Beets senior is op de achtergrond nog wel aanwezig voor advies, maar in principe trekt de nieuwe generatie de kar.”

Aldo en Mary spannen zich tot het uiterste in het managementproces in de vingers te krijgen. Onder meer door het bepalen van hun beroepsgoederenvervoerdiploma en het volgen van andere
aanvullende opleidingen en trainingen, zoals transportmanagement, verkooptraining en trainingen rond leidinggeven en motiveren. ”Onontbeerlijk. Want je wordt geconfronteerd met veel
ontwikkelingen, zoals onder andere nieuwbouw”, aldus de nieuwe eigenaren. De bouw van een nieuwe opslagloods van 3.700 vierkante meter verkeert in vergevorderd stadium. “Als die klaar is,
hoeven we niet meer elders opslagruimte te huren,” belicht Aldo. “Daardoor kunnen we veel efficiënter werken en dat komt ook ten goede aan onze klanten.” Beets BV overweegt voor één van de klanten een zogeheten PGS-15 compartiment, voor de geconditioneerde opslag van milieugevaarlijke stoffen, aan te schaffen. “Zo goed mogelijk inspelen op klantenwensen is een belangrijke kracht van ons bedrijf. Zo denken wij ook altijd mee voor het efficiënt stroomlijnen van de werkprocessen om onnodige wachttijd, bijvoorbeeld tijdens het overladen van lading, zowel aan klantzijde of bij onze eigen chauffeurs te voorkomen. Beets BV is een financieel gezond bedrijf. Daardoor kunnen we eventuele tegenslagen goed opvangen, aldus Aldo. “Deze zijn onvermijdelijk,” beseft zijn zus Mary. “Maar die beschouwen we als uitdagingen in plaats van als bedreigingen. Die positieve benaderingswijze bepaalt ook voor een deel onze sterke positie.”

Download deze case
Published On: maart 31st, 2018 / Categorieën: cases /

Deel dit artikel